Rodzaje imprez

Większość osób uczestniczyła bądź organizowała jakąś większą lub mniejszą imprezę. Ze względu na różnorodność form takich imprez, należy się do nich w odpowiedni sposób przygotować. Część osób pod pojęciem „impreza” rozumie spotkanie w gronie przyjaciół i rodziny. Nie jest to jednak pełna definicja imprezy. Trzeba bowiem uwzględnić jeszcze wiele czynników, które mają wpływ na ogólne rozumienie tego pojęcia. Warto pamiętać, że imprezy można podzielić na kilka kategorii. Pod uwagę należy wziąć m.in. miejsce odbywania się takiej imprezy. O imprezach plenerowych mówimy wtedy, gdy są one organizowane na otwartej przestrzeni, np. na boiskach, w parku. Imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych mogą być zorganizowane np. w domach, szkołach czy w restauracjach.

Kolejnym istotnym kryterium jest ilość osób biorących udział w zabawie. Pod tym kątem możemy wyróżnić imprezy masowe. Mogą one gromadzić nawet tysiące osób. Na zwykłych imprezach liczba zaproszonych wynosi zazwyczaj kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. W niektórych imprezach może uczestniczyć każdy chętny. Wówczas mówimy o imprezach otwartych. Osoba, która chce wziąć udział w takim przedsięwzięciu musi zjawić się w określonym miejscu i czasie. Z kolei imprezy zamknięte organizowane są dla konkretnej grupy osób, np. wieczór kawalerski. W takiej sytuacji wstęp mają wyłącznie zaproszone osoby. Imprezy mogą ponadto odbywać się jednorazowo, okazjonalnie bądź cyklicznie. Wszystko zależy od organizatora bądź konkretnej okazji.