Jakie są obowiązki organizatora imprez masowych?

Impreza masowa oznacza pojawienie się na niej nawet kilkuset osób. Dla organizatora oznacza to pewne ryzyko. To właśnie on jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Z tego powodu musi pamiętać o odpowiednich przygotowaniach. Dodatkowo organizator powinien czuwać nad porządkiem imprezy podczas jej trwania. Jak wiadomo, podczas tego typu imprez może dojść do różnych niebezpiecznych sytuacji, w tym do zagrożenia zdrowia lub życia uczestników. Na imprezie masowej musi być obecny lekarz bądź inny personel medyczny. Bardzo ważne jest przestrzeganie wszelkich aspektów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Organizator musi przestrzegać wszelkich przepisów prawa budowlanego. Dodatkowo niezbędne jest wydzielenie dróg ewakuacyjnych. Służby ratownicze muszą mieć ułatwiony dojazd do uczestników imprezy. Część organizatorów na czas trwania imprezy wydziela drogę, którą bez przeszkód mogą przejechać pojazdy uprzywilejowane.

W niektórych przypadkach poszczególne zadania przydzielane są firmom zewnętrznym. W szczególności dotyczy to firm ochroniarskich. Warto jednak pamiętać, że nawet takie rozwiązanie nie chroni organizatora przed odpowiedzialnością. Z tego powodu imprezy masowe organizowane są przez specjalistyczne firmy, które mają wieloletnie doświadczenie w planowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Powierzając takie zadanie osobom niedoświadczonym, należy mieć na uwadze potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa takiej imprezy.


www.ciuchometr.pl